V Rekyjaviku za 23% višja udeležba prebivalcev mesta v procesu participatornega proračuna v primerjavi z 2014

Reykyavik

Medtem ko v Mariboru še zmeraj nimamo participatornega proračuna, naši prijatelji iz Rekyjavika poročajo za 23 % višjo udeležbo prebivalcev mesta v procesu participatornega proračuna v primerjavi z letom 2014.
V okviru projekta Better Neighbourhoods je organizacija Citizen’s Foundation  8. oktobra 2014 že četrto leto zapored začela z zbiranjem predlogov prebivalcev mesta za projekte, ki bi se umestili v participatorni proračun za leto 2015. Rok oddaje je bil 7. november in ljudje so prispevali skoraj 700 predlogov, kar je kar za 23 % več v primerjavi s prejšnjim letom. Predlogi so bili nato predani v proces preverjanja in finančnega vrednotenja s strani občinskih uradnikov, nato pa so prebivalci mesta v februarju 2015 zanje glasovali.
Participatorni proračun očitno deluje in prispeva k večji kakovosti življenja v mestu ter k večji angažiranosti prebivalcev. Kdaj bodo to spoznali tudi mestni svetniki in župan MOM?