V New Yorku ta vikend glasujejo za projekte iz nabora za participatorni proračun

Od lanskega septembra pa do začetka letošnjega aprila so se v 24 okrajih Velikega jabolka vrstile razprave, sestanki, ustvarjale so delovne skupine – vse z namenom oblikovati predloge projektov, o kateh bodo ta konec tedna glasovali in izglasovali tiste, ki bodo uresničeni s sredstvi za participatorni proračun. V vsakem izmed okrajev bodo prebivalci odločali o porabi dobrega milijona dolarjev.

V ciklu 2014/2015 se je število okrajev, vključenih v procese participacije pri porabi proračunskih sredstev glede na prejšnji ciklus podvojilo, višina namenjenih sredstev za projekte, oblikovane s pomočjo pebivalcev, pa se je dvignila za 80 %.

Član mestnega sveta v New Yorku I. Daneek Miller, ki zastopa 27. okraj, severovzhodni Queens, je participatorni proračun opisal kot temeljno gonilo življenja in razvoja v skupnostih. “Participatorni proračun omogoča posameznikom, da delajo skupaj za dosego skupnih ciljev, ki bodo prinesli dolgoročne učinke pri zagotavljaanju potreb skupnosti,” pove Miller in doda: “Videli smo že, kako to poteka v praksi. Predstavniki različnih sosesk z roko v roki, harmonično delujejo za skupno dobro.”

Predstavitveni sejem predlogov projektov za participatorni proračun v njujorškem 39. okraju (vir: http://pbnyc.org)

Predstavitveni sejem predlogov projektov za participatorni proračun v njujorškem 39. okraju (vir: http://pbnyc.org)

Več o participaciji prebivalcev v New York City preberete na tej povezavi, kjer na koncu prispevka najdete tudi rezultate lanskega glasovanja o prioritetah v desetih njujorških okrajih, ki vam bodo pokazali, kakšne so po mnenju prebivalstva skupnostne prioritete v tem ameriškem mestu.