Title Image

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 do 30. 4. 2024
Vrednost projekta: 48.791,5 €
Nosilec projekta: Društvo organizacija za participatorno družbo (DOPD)
Partnerji: Pekarna-Magdalenske mreže zavod za podporo Civilnodružbenih Iniciativ in Multikulturno sodelovanje, Citizens Foundation Iceland (Íbúa Samráðslýðræði ses)

Raziskave kažejo, da se mladi ne zanimajo za politiko in participacijo v političnih procesih. Manjka jim političnega znanja, demokratičnim postopkom in političnim akterjem v družbi ne zaupajo ter menijo, da njihov angažma ne bo imel nobenega vpliva. Mladi imajo prav tako občutek nemoči, saj menijo, da politikov njihove želje in pogledi ne zanimajo. Sklepajo,da v obstoječem političnem sistemu nimajo nikakršnega vpliva in se od njega ogradijo. A to še ne pomeni, da jih politično udejstvovanje ne zanima, saj so mladi zelo pripravljeni delovati znotraj organizacij civilne družbe. Sklepati gre, da je velik faktor neudejstvovanja mladih v političnih procesih pravzaprav pomanjkanje prostora in specifičnih mehanizmov, ki bi jim mladi zaupali in v njih videli tudi priložnost, da svoje interese uresničijo.

Z namenom reševanja zgoraj omenjenega problema, bomo v DOPD s projektom Učenje za participativno demokracijo spodbujali aktivno državljanstvo med mladimi, in sicer preko razvoja učnega modula za predmet aktivno državljanstvo za srednje šole. Glavni namen projekta bo odprtje prostora znotraj šolskega sistema, v katerem se bodo mladi lahko izobraževali o aktivnem državljanstvu, participaciji, participativni demokraciji in se v njej tudi aktivno preizkusili. Modul bo temeljil na izobraževanju mladih o različnih možnih procesih soodločanja, pri čemer bomo dijake in učence skozi učne ure aktivnega državljanstva seznanili z razliko med predstavniško in participativno demokracijo, jim predstavili koncepte politične participacije in aktivnega državljanstva ter jih spodbudili k razmišljanju o razmerjih moči v družbi. Učni modul bo vseboval tudi povsem praktični del – izvedba modela šolskega participativnega proračuna.

Poleg tega bodo projektne aktivnosti namenjene iskanju podpore med ravnatelji in drugih ključnih deležnikih s polja izobraževanja in mladinskega dela za uvedbo izobraževalnega modula za aktivno državljanstvo v slovenske šole in pripravi predlogov zakonodajnih sprememb, s katerimi bi tovrstne aktivnosti vključili v zakonodajo.

Projekt bo učinkovit, saj v slovenski šolski prostor prinaša izobraževalni model aktivnega državljanstva, kar bo pomembno vplivalo na spodbujanje aktivnega državljanstva, krepitev demokracije in povečanje sodelovanja mladih v političnih procesih.

IZ VSEBINE