Title Image

Sodelovanja

Z občinami

Občinam po Sloveniji od leta 2016 pomagamo uvajati participatorni proračun in sodelujemo pri evalvaciji izvedbe. Sodelovali ali svetovali smo pri snovanju ali izvedbi participativnega proračuna v Mariboru, Komnu, Logatcu, Ajdovščini, Postojni, Ptuju, Kopru, Renčah-Vogrskem, Šentilju, Rušah, Lovrencu na Pohorju, Novi Gorici.

S srednjimi šolami in fakultetami

Za dijake_inje in študente_ke izvajamo predavanja in delavnice o  participatornem proračunu in ekonomski demokraciji. Mladim poskušamo prikazati, da demokratično delovanje tako v ekonomiji kot v političnem sistemu,dobre učinke prinaša le preko vključevanja in aktivne participacijo vseh. Skozi primere in igre vlog pokažemo, da za takšno delovanje ni dovolj le dobra volja ampak tudi določena znanja in veščine brez katerih participacija ne prinaša pravih rezultatov. Na izobraževanjih si posebej podrobno ogledamo primere samoorganiziranja doma in v tujini kot načine upora proti brutalnosti in agresivnosti kapitalizma ter participatorni proračun, mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev.

 Z organizacijami doma in po svetu

kmalu.