Title Image

Zdužimo se!

V letih 2016-2018 smo s Pekarno Magdalenske mreže sodelovale_i v projektu Združimo se! v okviru katerega smo pripravile_i model neformalnega izobraževanja za mlade o participatorni ekonomiji in tovrstna izobraževanja izvajali v srednjih šolah in mladinskih centrih po Sloveniji.

Več o projektu NA POVEZAVI.

Model neformalnega izobraževanja za mlade: ekonomska demokracija in participatorna ekonomija NA POVEZAVI.