Title Image

Tvoja občina: odprta in transparentna javna uprava, 2020-2022

Organizacija za participatorn družbo je konzorcijski partner projekta, ki se ukvarja z odpiranjem občinskih podatkov in večanjem transparentnosti občinskega delovanja. Nosilec projekta je Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja.

Mnoge občine podatkov, ki so nujni za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov (npr. poimenski rezultati glasovanj), ne objavljajo. Na drugi strani so informacije, ki so objavljene, pogosto prikazane na uporabniku neprijazen in neintuitiven način – največkrat v nekontekstualiziranih in strojno neberljivih datotekah, po katerih ni mogoče iskati. Zakopani občinski podatki odvračajo občane od spremljanja demokratičnega procesa, za velikokrat kadrovsko in finančno podhranjene lokalne nevladne organizacije in medije pa večajo stroške nadzora nad delom občine.

V konzorciju bo problem rešujemo z različnimi aktivnostmi. Tekom projekta bomo pripravili dve analizi: lestvico transparentnosti slovenskih občin in priročnik z naslovom Odprta, transparentna in vključujoča občina na koncu projekta. Z rangiranjem občin nameravamo izvajati pritisk in spodbuditi tekmovalnost med njimi, hkrati pa informirati in opolnomočiti javnost, medije in nevladne organizacije glede razsežnosti problema (ne)transparentnosti. S priročnikom bomo občinam predstavili dobre prakse in predloge za izboljšanje transparentnosti.

Projekt ter naše razumevanje problema in rešitev bomo razširili z razvojem in namestitvijo platforme za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov (osnovane na kodi, ki poganja Parlameter) v štirih pilotnih občinah. “Občinski Parlameter” bomo namestili v sodelovanju z različnimi lokalnimi deležniki in tako občanom, lokalnim NVO in medijem omogočili boljši vpogled v lokalno demokracijo. Šele, ko bodo lahko občani in lokalne organizacije spremljali delo izvoljenih predstavnikov na uporabniku prijazen način, se bodo lahko iz pasivnih opazovalcev političnega procesa transformirali v njegove soustvarjalce in nadzornike. Hkrati pa verjamemo, da bodo pilotne namestitve občinskega Parlametra kot primer dobre prakse spodbudile tudi druge občine, da postanejo bolj transparentne in odprte.

Projekt je podprt skozi sklad Active Citizens Fund, ki je  financiran s strani Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014–2021.