Title Image

Mini urbani gozdiček »Miyawaki«, 2020

Organizacija za participatorno družbo in Iniciativa mestni zbor sta bili v letu 2020 uspešni s prijavo na Podnebni program Mreže za prostor in pridobila sredstva za zasaditev mini urbanega gozdička po metodi japonskega botanika Akire Miyawakija  Gozdiček, ki se nahaja na Ljubljanski ulici v Mariboru je bil zasajen novembra 2020. Gre za zelo gosto zasaditev 853 dreves in grmovnic 22 različni vrst na 12 x 26 metrov veliki površini,  kar omogoča hitrejšo in gostejšo rast, in večjo biotsko raznovrstnost od tistih, ki so zasajeni po običajnih metodah. Ekosistem, ki tako nastane, lahko shrani veliko več ogljika kot nasadi ene vrste. Društvo je za zasaditev skupaj z Mestno občino Maribor izbralo zemljišče, kjer ni predvidene gradnje in se nahaja na enem izmed območij prekomernega pregrevanja v mestu. Mini urbani gozdiček bo tako hladil okolico, blažil hrup, čistil zrak in pripomogel k večji biodiverziteti v mestu. Pri izbiri rastlinskih vrst in načrtovanju območja so se povezali s strokovnjaki na področju gozdarstva, arboristike in krajinske arhitekture, zasaditev in postavitev ograje pa sta bili opravljeni ob izdatni pomoči Iniciatve mestni zbor. Pekarna Magdalenske mreže, ki se nahaja v soseski je je priskočila na pomoč s postavitvijo informativnih tabel, ki jih je ilustrirala Ana Bassin. Mlade_i prostovoljke_ci iz lokalne skupnosti pa na lokaciji že nekaj mesecev izvajajo monitoring rastlinskih in živalskih vrst, društvo pa v bližnji prihodnosti načrtuje aktivnosti z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic ter Društvom za proučevanje in varstvo netopirjev.

Več na POVEZAVI.

Projekt sofinancira: Eko sklad, Ministrstvo za okolje in prostor, Mreža za prostor.