Title Image

Predstavitev

Poslanstvo

Izgradnja družbe, temelječe na principih direktne demokracije, ki bo segala v vse pore družbe, tako v politično odločanje, kot v ekonomijo.


O ORGANIZACIJI

Namen društva Organizacija za participatorno družbo je prispevati večji demokratizaciji vseh aspektov družbe, tako v političnem sistemu, kot tudi na ekonomskem področju. Primarno se društvo ukvarja z državljansko participacijo v postopkih javne uprave.  Svoje poslanstvo zasleduje tako v zagovorniški in raziskovalni vlogi, tako kot tudi v praktičnem izvajanju na terenu. Spremembe dosega s prenosom dobrih praks iz tujine in z razvojem lastnih praks. Povezuje se z domačimi civilnodružbenimi gibanji, ki se zavzemajo za več demokracije, na vseh omenjenih področjih pa se povezuje tudi mednarodno. Organizacija za participatorno družbo sodeluje ali je sodelovala v več projektih, ki so imeli cilj povečevati demokratičnost v družbi. Vrednotila je transparentnost občinskih postopkov, analizirala in facilitirala uvedbo participativnih proračunov, izboljševala in spodbujala zadružne prakse, analizirala učne programe, svetovala občinam glede participatornih praks in poučevala mlade o participaciji. Svetovala in sodelovala je pri uvedbi in razvoju participativnih proračunov v več kot ducat občinah.

Kontakt

Organizacija za participatorno družbo
Naslov: Jezdarska 8b, 2000 Maribor
Elektronska pošta: matic.primc@dopd.si
Davčna številka: 30140242

Transparentnost delovanja

Statut društva
Organi društva
Plača predsednika in razmerje med plačami
Vsebinsko poročilo 2020
Izkaz poslovnega izida 2020
Vsebinsko poročilo 2019
Izkaz poslovnega izida 2019