Title Image

Predstavitev

Poslanstvo

Izgradnja družbe, temelječe na principih direktne demokracije, ki bo segala v vse pore družbe, tako v politično odločanje, kot v ekonomijo.

Kontakt

Organizacija za participatorno družbo
Naslov: Jezdarska 8b, 2000 Maribor
Elektronska pošta: matic.primc@dopd.si
Davčna številka: 30140242

Transparentnost delovanja

Statut društva
Organi društva
Plača predsednika in razmerje med plačami
Vsebinsko poročilo 2020
Izkaz poslovnega izida 2020
Vsebinsko poročilo 2019
Izkaz poslovnega izida 2019