Kako, konkretno, bi participatorni proračun deloval v korist narave v urbanem okolju (urbani ekosistem) iz vidika trajnostnega razvoja mesta?

Lahko povemo, da si občani tipično skozi participatorni proračun prizadevajo za večjo ozelenitev mesta. V seznamih izbranih projektov se zelo pogosto najdejo zasaditve dreves, širitve parkov, ozelenitve zapuščenih območij, kar posledično tudi blagodejno, čeprav ne odločujoče, vpliva na kvaliteto zraka. Na oskrbo z vodo ali kvaliteto prsti participatorni proračun, kot je predlagan v Mariboru, ne bo imel neposrednega vpliva, medtem ko v mestih, kjer je participacija občanov uvedena do te mere, da lahko vplivajo tudi na delovanje javnih služb, ki se z omenjenimi viri ukvarjajo, zelo dvigne trajnostno naravnanost teh služb.