Zakaj je ta način boljši od obstoječega?

Zgodovina je pokazala, da se je predstavniški sistem v Mariboru kot tudi po Sloveniji izrodil. Precej bolj verjetno je, da bodo predstavniki odločali v nasprotju z voljo ljudstva, kot pa da bi sledili njegovi volji. Participatorni proračun je mehanizem, s katerim bi pomembno funkcijo razporejanja dela javnega denarja prenesli na občanke in občane, zato bi poraba sredstev bolje zadovoljevala njihove potrebe.