Koliko denarja bo na razpolago za participatorni proračun?

Pri participatornem proračunu se sredstva razporejajo iz tako imenovanega investicijskega dela mestnega proračuna. V primeru Maribora je ta znesek med 15 mio in 20 mio € oziroma 20 % mestnega proračuna, odvisno od proračunskega leta. Kakšen delež tega zneska bo na voljo za participatorni proračun, se bo določalo vsako leto sproti. Praksa po svetu kaže, da več kot je denarja namenjenega participatornemu proračunu, boljši so učinki za mesto.