Kako bo participatorni proračun vplival na kakovost življenja v mestu?

Študije učinkov participatornega proračuna na kakovost življenja v mestih kažejo, da soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev ugodno vpliva na kakovost življenja v mestu. Dolgoročne študije modelov participatornega proračuna, podobnim našemu predlogu, kažejo, da udeleženci ocenjujejo kvaliteto življenja v mestu bolje kot v mestih kjer participatornega proračuna ni. Hkrati se zmanjšujejo socialne razlike med različnimi predeli mesta in izboljšuje se nivo javnih storitev.