Kaj bo s preostankom občinskega proračuna?

Zakon o lokalni samoupravi nalaga občinam kopico nalog, ki so jih dolžne izvajati. Med te spadajo financiranje predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, osnovna zdravstvena oskrba, komunalna oskrba, vzdrževanje cest itd. Za te namene se porabi okrog 80 % mestnega proračuna. Ta sredstva se bodo razporejala enako kot doslej, torej z odloki mestnega sveta.