Bomo s participatornim proračunom ustvarili delovna mesta?

Participatorni proračun na zaposlitve vpliva posredno. Raziskave participatornega proračuna po svetu, ki sta jih izvedla Svetovna banka in Organizacija združenih narodov, kažejo, da participatorni proračun pozitivno vpliva na gospodarstvo in pospešuje gospodarsko rast, kar posledično zvišuje tudi stopnjo zaposlenosti.