Bo zaposlovanje na občini in javnih podjetjih z manj nepotizma?

Participatorni proračun ne zadeva zaposlovanja, zato ne bo imel ne pozitivnega ne negativnega vpliva na zaposlovalne politike.