Bo participatorni proračun povečal birokracijo?

Zaradi direktnega prenašanja volje občanov v odločanje o proračunu bo birokratski postopek, sicer potreben za izbiro investicijskih projektov, postal odveč, kar pomeni skrajšanje birokratskih postopkov. Tehnične službe, ki sedaj služijo le mestnim svetnikom, bodo opravljale enako delo, le da bodo poslej služile vsem občanom. Z obstoječimi kadri bo vzpostavljena nova pisarna, ki bo koordinirala aktivnosti občanov z aktivnostmi občinskih tehničnih služb.