Podpiram!

Tu objavljamo pozitivne odzive meščanov. Sporočite nam tudi vaše mnenje.

Pozdravljam in podpiram participatorni proračun v občini Maribor. Mariborčani si zaslužimo prijazno in urejeno okolje, ki bo dalo vsem čim več pogojev za zdravo življenje. Pri tem imamo pravico in dolžnost sodelovati prav vsi in ne le peščica posameznikov.

mag. Lidija Reiter, Maribor


Participatorni proračun je eno najboljših orodij za vključevanje prebivalcev v upravljanje mesta. S tem se ne krepi le demokracija, ampak se hkrati krepi tudi družbena odgovornost, aktivno družbeno udejstvovanje in samozavest prebivalcev mesta. Poleg neposrednih učinkov – preko smotrnejše porabe javnih sredstev – so zato vsaj tako pomembni tudi posredni učinki participatornega proračuna za kakovost življenja v mestu.

Marko Peterlin, Ljubljana


Končno! Naši “zastopniki” nas prav nič ne zastopajo ampak delajo vse po svoje. Treba je prevzeti odgovornost za odločanje. Podpiram!

Matevž, Maribor


V krajevni skupnosti imamo kopico problemov, ki bi se lahko odpravili z zelo malo denarnega vložka, pa vendar čakamo leta in leta, da bi se stvari sanirale. Očitno je, da občinske službe nimajo posluha za težave navadnih občanov. Zaradi tega je prav, da se uvede participatorni proračun, da se ne bo več zapravljalo milijonov za megalomanske projekte, medtem ko občani čakamo leta, da se opravi tako enostavna naloga kot je vris prehoda za pešce na šolski poti.

Melita, Maribor


Nerazumljivo je, da se že do sedaj ni sprejemalo odločitev na podlagi želja Mariborčanov. Žalosten je sistem upravljanja kjer mestne oblasti niti ne vprašajo občanov, kaj želijo. Naj se participativni proračun čimprej uvede.

Jasmina, Maribor


Pobuda participatornega proračuna vzpodbuja enakovredno udeležbo vseh pri odločanju o razporejanju skupnega denarja za stvari, ki bodo v korist vsem in predstavlja pomemben korak pri uvajanju neposredne demokracije, kjer je na prvem mestu enakovrednost življenja vseh, kjer vsak človek šteje en glas in kjer se vsak posameznik zaveda svoje soodgovornosti pri zagotavljanju dostojnega življenja za vse. Predolgo smo prelagali odgovornost za skupno prihodnost na druge, zato je nujno, da postanemo soodgovorni pri odločanju o vseh stvareh, ki nimajo vpliva samo na nas kot posameznika, ampak tudi na širši krog ljudi. Pri tem pa je najbolj pomembno, da ne obravnavamo drugih tako, kot ne bi želeli biti obravnavani sami.

Blaž Cegnar, Maribor


Participatorni proračun bo omogočil, da bodo pametne ideje s podporo someščanov vsako leto dobile svoj prostor tudi v proračunu in bodo dejansko realizirane.

Josip Rotar, Mariborska kolesarska mreža


Participatorni proračun je pomemben korak k dostojnejšemu življenju v Mariboru. Dovolj je tega, da si oblastniki polnijo žepe z denarjem, ki je namenjen občanom! Prebivalci mesta najbolje vemo, kaj potrebujemo. Ker se s participatornim proračunom možnost odločanja o porabi dela proračunskih sredstev preda ljudem, podpiram njegovo uvedbo!

Lucija Govedić, študentka, Maribor


Toliko je bilo besed o tem, kako vstaje niso nič prinesle in da ni sistemskih sprememb. Participatorni proračun je prva sistemska sprememba, ki je bila predlagana. Prav bi bilo, da bi bil prav Maribor tisto mesto, ki orje ledino na področju boja proti strankokraciji.

Matic, Maribor


Odločanje o mestu in njegovem razvoju moramo zaupati največjim strokovnjakom za to – občankam in občanom samim. Participatorni proračun daje dejansko moč množicam nezadovoljnih, da preidejo od “jamranja” nad nesposobnimi, arogantnimi in koruptivnimi oblastniki v ofenzivo ter skupnimi močmi spremenijo mesto na bolje. Participatorni proračun podpiram, ker je to prvi korak k uresničevanju ustavnega člena, ki pravi, da ima pri nas oblast ljudstvo.

Gregor Kašman, Gibanje 29. oktober


Uvedba instituta participatornega proračuna bo v Maribor prinesla večjo stopnjo socialne enakosti, več solidarnosti, bolj povezano skupnost in večjo stopnjo aktivne participacije občank in občanov. Konkretna spodbuda mladim za nadaljnje soustvarjanje demokratične, enakopravne družbe.

Pekarna Magdalenske mreže


Pri veliki koncentraciji družbene moči v rokah maloštevilnih hitro pridemo do situacije, ko lahko ljudje, ki imajo to moč, z njo delujejo v korist manjšine na račun večine. Pri tem početju ne gre za nekaj pokvarjenih posameznikov, tovrstni problem je univerzalen, sistemski. In participatorni proračun je način, kako se ta družbena moč nekoliko prerazporedi. Z njegovo uvedbo bi tako poleg mnogih drugih dobrobiti prebivalstvo Maribora postalo bolj samozavestno, manj depresivno in brezupno, saj bi lahko sami vplivali na razvoj mesta, namesto da nam življenja kroji peščica ljudi, ki jih pravzaprav ne zanimamo.
Participatorni proračun podpiram, ker vodi v večjo enakopravnost med ljudmi.

Gregor Stamejčič


Potrebno je ponovno usmeriti Maribor na pravo pot. To je sedaj v prvi vrsti odgovornost občanov, šele nato politikov. S ponosom in veseljem bom prispeval svoj glas za participatorni proračun.

Andrej Arh