Odprti računi: S transparentno porabo sredstev do večjega zaupanja in vključenosti javnosti

Smo konzorcijski partnerji projekta v okviru katerega želimo spodbuditi večjo in trajno finančno transparentnost NVO in občin, razviti enostavne digitalne rešitve, ki bodo temeljile na odprtokodnih standardih in podatkih, spodbudile nove rabe in trend odpiranja podatkov v javni upravi, projektne aktivnosti pa bodo v trajno dvosmerno komunikacijo povezale raznolike deležnike.

Trajanje projekta: 1. 1. 2022 do 31.12.2023

Konzorcij s projektom naslavlja problem nizke finančne transparentnosti organizacij v Sloveniji in pomanjkanje dostopnih ter cenovno ugodnih digitalnih rešitev, ki bi organizacije vzpodbudile pri odpiranju svojega finančnega poslovanja. V projektu se osredotočamo na finančno transparentnost dveh tipov organizacij: nevladnih organizacij in občin. Čeprav gre za precej različni ciljni skupini, pa projektni partnerji pri obeh prepoznavamo nizko stopnjo finančne transparentnosti, ki ima za posledico nizko zaupanje ter zmanjšano vključevanje oziroma doseganje javnosti. Ocenjujemo, da vzrok za netransparentno delovanje NVO in občin ni zavračanje transparentnosti, temveč kadrovska in finančna podhranjenost obeh skupin, manjko imaginacije za oblikovanje rešitev in pomanjkanje dobrih praks ter pritiska za večanje števila odprtih in dostopnih podatkov o finančnem poslovanju.

Kot odgovor na identificiran problem bomo v konzorciju razvili tri odprtokodne digitalne aplikacije 1) aplikacijo za prikazovanje in vizualizacijo finančnega poslovanja NVO, 2) aplikacijo za prikazovanje in vizualizacijo občinskih proračunov ter 3) aplikacijo, ki bo povezala finančno poslovanje občine v realnem času z občinskim proračunom.

Razvoj digitalnih rešitev bo temeljil na konzorcijskih izkušnjah pri sodelovanju z občinami in NVO, razvoja civic-tech orodij in aktivnem vključevanju raznolikih deležnikov v proces soustvarjanja. Za zagotavljanje uporabnosti digitalnih rešitev bomo izvajali posvetovanja z različnimi deležniki že od prve faze razvoja naprej, da bi bila rešitev dostopna vsem organizacijam, pa jo bomo objavili pod licenco CC0, razvili uporabnikom prijazen administratorski vmesnik (CMS) in pripravili priročnika za uporabo, ki bosta omogočala namestitev brez podpore konzorcija. Digitalne prikaze podatkov bomo vgradili neposredno na spletna mesta organizacij in s tem zagotovili, da bodo podatki dostopni tam, kjer jih končni uporabniki iščejo.

usposabljanji ena-na-ena in skupinskimi izobraževanji o pomembnosti transparentnosti in uporabi razvitih aplikacij bomo direktno naslavljali oba sektorja, obenem pa bomo organizirali tudi skupne dogodke soustvarjanja in povezovanja različnih deležnikov v dvosmerno komunikacijo. S tem bomo rešitve predstavili širši javnosti, povečali nadzor nad organizacijami, obenem pa bomo izboljševali tudi vključevanje javnosti v delovanje obeh tipov organizacij. Z raznolikimi izobraževanji (hackatoni, izobraževanja o digitalni rešitvi za projektno vodenje v NVO in posveti o digitalnih rešitvah vključevanja občanov v procese odločanja) bomo dvigali IKT kompetence naših uporabnikov, ob koncu projekta pa bomo pripravili tudi priročnika s smernicami za NVO in občine za izboljšanje transparentnosti.

 

Cilji:

 • Izboljšanje finančne transparentnosti nevladnih organizacij
 • Okrepljeno zaupanje v delovanje nevladnih organizacij
 • Povečana finančna transparentnost občin
 • Olajšan nadzor nad poslovanjem občin in opolnomočena javnost
 • Okrepljeno zaupanje javnosti v delovanje občin
 • Promocija odprtih podatkov v javni upravi
 • Vključevanje različnih deležnikov in vzpostavljanje dvosmerne komunikacije v občinah
 • Povezovanje NVO z raznolikih področij v dolgoročno sodelovanje
 • Povečane IKT kompetence NVO, občin in javnosti

 

Rezultati:

 • Digitalna aplikacija za povečanje finančne transparentnosti NVO
 • Digitalna aplikacija za povečanje finančne transparentnosti NVO
 • 4 priročniki za izboljšanje finančne transparentnosti organizacij
 • 41 akcij z namenom promocije digitalnih aplikacij
 • 65 izvedenih usposabljanj za uporabo razvitih aplikacij in 19 usposabljanj na področju informacijske družbe
 • 452 usposobljenih uporabnikov razvitih digitalnih aplikacij
 • 329 usposobljenih uporabnikov na področju informacijske družbe

 

Partnerji:

 

Pridruženi partnerji:

 • Občina Ajdovščina
 • Občina Hrastnik
 • Občina Medvode
 • Občina Postojna
 • Občina Škofja Loka
 • Skupnost občin Slovenije
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Zavod Koroška pride, center za razvoj enakopravnosti
 • Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

 

Financer:

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.