O podpisih podpore pobudi o uvedbi participatornega proračuna

Izjava predstavnikov pobude Odločaj o mestu! o podpisih podpore pobudi o uvedbi participatornega proračuna.

Pobuda Odločaj o mestu! je dne, 26. 2. 2015, županu MOM predala podpise podpore uvedbi participatornega proračuna v Mestni občini Maribor. Ob predaji smo izjavili, da smo zbrali okoli 4000 podpisanih papirnatih obrazcev pobude s strani prebivalk in prebivalcev Maribora. Pri tem je prišlo do pomote in do nesporazuma okoli dejanskega števila “veljavnih” podpisov podpore. A številka sama pravzaprav niti ni najpomembnejša, kljub temu, da se zgornja ne nanaša le na podpisane izjave podpore na papirnatih obrazcih, temveč tudi na podpise preko spletne peticije in na obrazce poslane preko elektronske pošte. Pomembno in potrebno je poudariti, da podpisov nismo zbirali le med občankami in občani, temveč med vsemi prebivalci mesta, saj je pobuda Odločaj o mestu! želela izvedeti mnenja o participatornem proračunu od čim večjega števila tistih, ki v mestu živijo in se jih njegov razvoj ter kakovost življenja v njem dotika ter nanje navsezadnje tudi vpliva.
Poudarimo naj tudi dejstvo, da so se podpisi zbirali zgolj simbolno (podpisov ni bilo potrebno overiti) in da je šlo hkrati za ozaveščevalno akcijo med prebivalkami in prebivalci mesta. To pomembno nalogo zbiranja podpisov je opravljala manjša skupina prostovoljcev, brez finančne podpore, in opravila kapitalno delo za možnosti večjega vključevanja prebivalk in prebivalcev v soodločanje o našem mestu.
participatorni
SONY DSC