Tiskovka: Predstavitev pobude za uvedbo instituta participatornega proračuna v MOM

Spoštovani predstavniki medijev! Vabimo vas na novinarsko konferenco na temo

POBUDA za uvedbo instituta participatornega proračuna v Mestni občini Maribor.

Novinarska konferenca bo v torek, 15. aprila 2014 ob 11. uri v prostorih MISC Infopeka, Ob železnici 16, Maribor. Novinarsko konferenco pripravlja skupina Odločaj o mestu, ki je oblikovala Pobudo za uvedbo instituta participatornega proračuna v Mestni občini Maribor. Pobuda za participatorni proračun predvideva postopen prenos odločanja o investicijskem delu mestnega proračuna (sredstva, ki ostanejo po  izpolnitvi vseh zakonskih obveznosti) na občanke in občane Maribora.  Proces nas občane vključuje na vseh točkah – od zaznavanja naših dejanskih potreb, preko oblikovanja predlogov za rešitve in kreiranja konkretnih projektov, vse do sprejemanja odločitve, kateri projekti se v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev izvedejo.

Podobne prakse v tujini kažejo, da tovrstni načini odločanja omogočajo več transparentnosti, manj korupcije, več zaupanja v politiko, bolj povezano lokalno skupnost in višjo gospodarsko rast.

S pobudo za participatorni proračun želimo prebivalke in prebivalce Maribora pred prihajajočimi lokalnimi volitvami informirati o prednostih, ki jih prinaša tovrsten proces soupravljanja mesta. Cilj pobude je pridobivanje čim širše podpore javnosti in ustvarjanje javnega pritiska na nosilce oblasti, da bi omogočili sodelovanje ljudi pri odločanju o mestu.

Več o participatornem proračunu boste izvedeli na novinarski konferenci, kjer boste lahko postavljali vprašanja udeležencem pri pripravi pobude. Na voljo bodo tudi gradiva, ki podrobneje predstavljajo institut participatornega proračuna.

Skupino Odločaj o mestu sestavlja več organizacij, gibanj ter posameznikov: Iniciativa mestni zbor, Gibanje 29. Oktober, Društvo Zofijini ljubimci, Plesna izba Maribor, Pekarna Magdalenske mreže, Radio Marš, Združenje CAAP in njeni člani (Mariborska kolesarska mreža, Združenje Rizom, Kooperativa Peron, Zadruga Dobrina, Društvo Varuhi semen, Združenje Frekvenca) ter posamezniki iz zborov Samoorganiziranih četrtnih skupnosti.

Skupina Odločaj o mestu