Title Image

 

 

 

MINI URBANA DREVESNICA, 2023

 

V letih 2020 in 2021 smo skupaj Organizacija za participativno družbo in Iniciativa mesti zbor v okviru razpisov za manjše trajnostne okoljske projekte Mreže za prostor izpeljali dva uspešna projekta: ob rob vročinske točke pred stolpnicami na Ljubljanski ulici smo zasadili mini urbani vrtiček Miyawaki, nato pa v želji po ponovni vzpostavitvi potočnega mikrookolja (z makroučinki na okolico) zasadili še povsem gol del obrežja Radvanjskega potoka v delu med potjo na Ledino in Razvanjsko cesto.
Iz teh projektov smo se naučili več stvari. Ena je, da je precej težko pridobiti potrebne drevesne sadike. Metoda Miyawaki v svoji izvorni obliki namreč predvideva, da se sadike, ki se jih uporabi v zasaditvi, predhodno vzgoji iz lokalno pridobljenega, avtohtonega genetskega materiala. Takšen pristop je časovno in prostorsko zahteven, imajo pa takšne sadike zasnovo, ki zagotavlja najvišjo genetsko prilagodljivost in posledično tudi višjo odpornost v luči vplivov podnebnih sprememb. Kot drugo pa smo spoznali, da obstajajo posamezniki in skupine, ki bi želele ozeleniti urbana okolja, vendar so sadike, ki bi jih za to potrebovale, nedostopne tudi cenovno, kar predstavlja oviro predvsem za neformalne skupine, ki nimajo vedno dostopa do mehanizmov financiranja.
Tako želimo vzpostaviti mini urbano drevesnico, v kateri bomo pridobivali znanje in izkušnje z različnimi tehnikami vzgoje sadilnega materiala. Končni cilj je v mini drevesnici v daljšem časovnem obdobju vzgajati generacije sadik, ki jih bomo nato uporabili za dopolnilno sadnjo na lokacijah, ki smo jih že zasadili v predhodnih projektih, za nove zasaditve, ponudili pa bi jih tudi drugim skupinam, ki bi takšne sadike potrebovale. Na ta način bomo naš pristop k metodi Miyawaki še nadgradili in približali izvorni ideji. Hkrati bo pridobljeno znanje služilo za nadaljnjo promocijo in ozaveščanje o pomenu dreves in zelenih struktur, pa tudi o prenosu znanja na zainteresirane skupine, ki bi v svojem lokalnem okolju želele izvesti podobne aktivnosti. Projekt zasaditve mini Miyawaki gozdička je namreč zaradi svoje atraktivnosti in popularnosti metode, ki predstavlja zanimiv pristop k blaženju posledic podnebnih sprememb s pogozdovanjem urbanega prostora, pritegnil pozornost različnih zainteresiranih skupin, ki so se na nas obrnile po informacije o vzpostavitvi zasaditve v svojem okolju.

Mini urbana drevesnica se vzpostavlja v formatu pokrite visoke grede, ki jo bomo izdelali sami s prostovoljnim delom aktivnih v IMZ in članov društva DOPD.

 

 

Več na POVEZAVI.

Projekt Mini urbana drevesnica je eden izmed izbranih projektov Podnebnega programa Mreže za prostor. Projekt sofinancirata Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.