Do kakšnih projektov s participatornim proračunom?

Ko govorimo o uvedbi participatornega proračuna, si veliko ljudi ne zna predstavljati, kakšne konkretne projekte bi lahko na ta način uresničili. Zato smo pobrskali med dobrimi praksami iz tujine in za vas izbrali nekaj najbolj simpatičnih projektov. Upamo, da boste dobili zamisli za odlične projekte, ki bodo v našem mestu krepili skupnost, utrjevali solidarnost med prebivalci, vzpostavljali enakopravni dostop do javnih dobrin in vaše in naše bivalno okolje naredili bolj kakovostno.

Dunaj, Avstrija (območje med Morzinplatz in Rotenturmstraße)
Ureditev zelenih površin za preživljanje prostega čas
– Postavitev spomenika umorjenim Judom med II. svetovno vojno
– Postavitev javne osvetljave
– Postavitev raznolikih, kreativnih sedišč
– Ureditev kolesarskih stez

Reykjavik, Islandija
Financiranje šolskih izletov za osnovne šole v Reykjaviku
– Izgradnja zavetišča za brezdomce
– Postavitev otroškega igrišča
– Ureditev parkov za sprehajanje psov

New York, ZDA
Ozelenitev strehe knjižnice Windsor Terrace (Brooklyn Public Library)
Ozelenitev strehe bo zmanjšala porabo energije, omejila odtekanje meteorskih voda, izboljšala kakovost zraka in vzpostavila novo življenjsko okolje za prostoživeče živali.

Izboljšava cestnih varnostnih ukrepov na Četrti aveniji
Izboljšava varnosti, zmanjšana hitrost vozil in ozelenitev Četrte avenije med 8. in 18. cesto z dvignjenimi vmesnimi pasovi, nasadi, klopmi ipd.

Ureditev sprednje strani kampusa John Jay Educational Campus
Ureditev sprednje strani kampusa v srčiki Sedme avenije v Parku Slope s klopmi in nasadi in tako pločnik narediti prijetnejši za študente, družine in celotno skupnost.

Mobile Voting 2014 - East Harlem

Tako so letos v vzhodnem Harlemu z glasovanjem izbirali projekte, ki se bodo financirali s sredstvi participatornega proračuna. (vir: http://pbnyc.org)

Chicago, ZDA
Ureditev  22. okraja (Little Village, Vittum Park, Hearst, Le Clare, Sleepy Hollow, North Lawndale)
Projekt zajema preplastitev cest in nove semaforje, osvetljavo športnega igrišča v parku Piotrowski, postavitev ležečih policajev v bivalnih naseljih in na območjih šol ter stensko poslikavo na viaduktu med Cermak Road in 23. ulico.

Ureditev 49. okraja (Rogers Park)
Projekt zajema preplastitev cest, postavitev javne razsvetljave, popravilo pločnikov, postavitev klopi na avtobusnih postajah, menjavo petnajst let stare preproge v knjižnici Rogers Park Library, postavitev vodometa v parku Pottawattomie ter razširitev poti ob plaži Hartigan.

Zgornje predloge so prebivalke in prebivalci mest oblikovali sami ali v sodelovanju s sosedi, prijatelji ali širšo skupnostjo. Prepoznali so potrebe v svojih lokalnih okoljih in se odločili za aktivno udeležbo pri reševanju le-teh oziroma vzpostavljanju bolj vključujoče skupnosti in kakovostnega lokalnega okolja. Tudi vi imate možnost prispevati k temu, da se institut participatornega proračuna uvede v Mestno občino Maribor. Prispevajte svoj glas in povabite svoje prijatelje in znance, da storijo isto.