Tudi v majhnih skupnostih je sodelovanje za skupno dobro neobhodno

Projektu Učenje za participativno demokracijo se je pridružila tudi morda najmanjša srednja šola pri nas. Gimnazija Antonio Sema Piran je, kot sporočajo tudi na svoji spletni strani, šola z italijanskim učnim jezikom, v katero se večinoma vpisujejo učenci iz italijanskih osnovnih šol. Relativno majhno število učencev, ki omogoča individualizacijo pouka in boljše medsebojne odnose, na šoli vidijo kot eno bistvenih prednosti. A tudi v majhnih skupnostih je sodelovanje za skupno dobro neobhodno.

Delavnico sta Urška in Kaja izvedli v začetku lanskega decembra – v slovenščini, saj italijanski jezik še ne sodi v nabor jezikov, ki ga naša ekipa obvlada 😉 Peterica udeleženih se je z njima pogovarjala o prvinah demokracije in tem, koliko je v današnji družbeno-politični ureditvi demos dejansko vključen v sooblikovanje družbe in sprejemanje družbenih odločitev. Po tem, ko so dijakinje in dijaki spoznali še demokratična orodja, ki jih lahko kot aktivne državljanke in državljani uporabijo, da predstavnikom demosa sporočijo, kaj potrebujejo in zahtevajo ali s katero sprejeto odločitvijo se ne strinjajo in zakaj, so preostali čas namenili preizkušanju enega izmed teh orodij – participativnega proračuna.

Kot orodje neposrednega odločanja ljudi v demokratičnem procesu je participativni proračun namenjen soodločanju o porabi finančnih sredstev neke skupnosti. Zato so dijakinje in dijaki tretjega letnika že v okviru omenjene delavnice oblikovali predloge, kaj popraviti, spremeniti, odvzeti ali dodati v šoli ali v šolske vsebine, da bo sobivanje in sodelovanje v tej majhni skupnosti še bolje. Na željo šole je portal za zbiranje predlogov ostal odprt tudi po zaključku delavnice, da so lahko predloge izboljšav podali tudi ostali dijaki šole. Ko se je portal YourPriorities za predloge zaprl po novem letu, so se dijaki ob podpori profesorice Ingrid Š. Maraspin angažirali v nadaljnjih fazah izvedbe participativnega proračuna. Najprej so bili predlogi pregledani s strani komisije in po običajnem postopku je bil oblikovan seznam predlogov za glasovanje.

 
Postopek izvedbe participativnega proračuna prirejen VELIKOSTI ŠOLSKE skupnosti

Majhna šolska skupnost se je odločila, da postopek glasovanja izvede v živo, ne preko spleta. Zato so dijaki s profesorico najprej še enkrat prediskutirali predloge za glasovanje in zanje pripravili predstavitvene kartice. Dijaki tretjega letnika so nato zadnji dan januarja sklicali sejo celotne dijaške skupnosti, na kateri so ostalim dijakom predstavili predloge izboljšav, predstavili še način glasovanja, tega pa so v nadaljevanju tudi izvedli. Dijakinje in dijakinje so se odločali, kateri izmed 25 predlogov na seznamu za glasovanje so tisti, ki naj se tudi uresničijo. Odločali so o  porabi 500 evrov šolskih financ.

O poteku seje dijaške skupnosti in glasovanju v okviru participativnega proračuna so nato napisali zapisnik, na podlagi katerega so razglasili rezultate. Te so posredovali ravnateljici. Kasneje so dijaki za izglasovane vsebine poiskali tudi ponudbe za nakup. 22 od 28 dijakov na šoli se je odločilo, da bi majhna večnamenska miza za biljard obogatila njihove proste trenutke na šoli oziroma, kot so navedli v zapisniku glasovanja: »Zmagovalni in izvedljivi predlog je biljardna miza. Z vsemi preostalimi sredstvi bomo kupili ustrezno število opekačev za toast za šolsko kuhinjo«. 

Pomembno: naslovno sliko smo si, ker nam je bila blazno všeč,  izposodili s spletne strani Ginnasio Antonio Sema Piran