MOJA ŠOLA, MOJ GLAS!

Priročnik za izvedbo participativnega proračuna v šolah

Priročnik je nastal v sklopu projekta Moja šola, moj glas!, s katerim je Društvo organizacija za participatorno družbo (DOPD), v partnerskem sodelovanju s Pekarno Magdalenske Mreže (PMM) in islandsko Citizens fundation ter s sodelovanjem III. gimnazije Maribor, pilotno uvedlo participativni proračun v slovenske šole.

Namen priročnika je ponuditi jasen, univerzalen in preizkušen model za uvedbo participativnega proračuna v šole ter spodbuditi ravnatelje in učitelje na slovenskih šolah, da uporabijo opisan model izvedbe participativnega proračuna in ga izvedejo tudi na lastni šoli. Na ta način bodo pri svojih učencih povečali znanje in motivacijo za aktivno participacijo v demokratičnih postopkih in za aktivno državljanstvo ter jim ponudili resnično možnost demokratičnega (so)odločanja.

PRIROČNIK JE BREZPLAČNO NA VOLJO ZA UPORABO. NALOŽITE GA.