• Kaj je participatorni proračun?

 • Participatorni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani. Občanke in občani z odločanjem o investicijah izboljšujemo kakovost življenja v mestu. Sami vemo, kaj najbolj potrebujemo in kako poiskati najprimernejše rešitve. V procesu participatornega proračuna občanke in občani sami določimo katere investicije so v skupnosti najnujnejše. Na ta način realizirane investicije, kar se da natančno in konkretno, odgovarjajo na potrebe skupnosti.
 • >>preberi več

Novice

Podpiram!

 • mag. Lidija Reiter

  Pozdravljam in podpiram participatorni proračun v občini Maribor. Mariborčani si zaslužimo prijazno in urejeno okolje, ki bo dalo vsem čim več pogojev za zdravo življenje. Pri tem imamo pravico in dolžnost sodelovati prav vsi  in ne le peščica posameznikov.

 • Marko Peterlin, Ljubljana

  Participatorni proračun je eno najboljših orodij za vključevanje prebivalcev v upravljanje mesta. S tem se ne krepi le demokracija, ampak se hkrati krepi tudi družbena odgovornost, aktivno družbeno udejstvovanje in samozavest prebivalcev mesta. Poleg neposrednih učinkov - preko smotrnejše porabe javnih sredstev - so zato vsaj tako pomembni tudi posredni učinki participatornega proračuna za kakovost življenja v mestu.

 • Melita iz Maribora

  V krajevni skupnosti imamo kopico problemov, ki bi se lahko odpravili z zelo malo denarnega vložka, pa vendar čakamo leta in leta, da bi se stvari sanirale. Očitno je, da občinske službe nimajo posluha za težave navadnih občanov. Zaradi tega je prav, da se uvede participatorni proračun, da se ne bo več zapravljalo milijonov za megalomanske projekte, medtem ko občani čakamo leta, da se opravi tako enostavna naloga kot je vris prehoda za pešce na šolski poti.

 • Jasmina, Maribor

  Nerazumljivo je, da se že do sedaj ni sprejemalo odločitev na podlagi želja Mariborčanov. Žalosten je sistem upravljanja kjer mestne oblasti niti ne vprašajo občanov, kaj želijo. Naj se participativni proračun čimprej uvede.

 • Matevž, Maribor

  Končno! Naši "zastopniki" nas prav nič ne zastopajo ampak delajo vse po svoje. Treba je prevzeti odgovornost za odločanje. Podpiram!

 • Josip Rotar

  Participatorni proračun bo omogočil, da bodo pametne ideje s podporo someščanov vsako leto dobile svoj prostor tudi v proračunu in bodo dejansko realizirane.

 • Lucija Govedić, študentka

  Participatorni proračun je pomemben korak k dostojnejšemu življenju v Mariboru. Dovolj je tega, da si oblastniki polnijo žepe z denarjem, ki je namenjen občanom! Prebivalci mesta najbolje vemo, kaj potrebujemo. Ker se s participatornim proračunom možnost odločanja o porabi dela proračunskih sredstev preda ljudem, podpiram njegovo uvedbo!

 • Matic, Maribor

  Toliko je bilo besed o tem, kako vstaje niso nič prinesle in da ni sistemskih sprememb. Participatorni proračun je prva sistemska sprememba, ki je bila predlagana. Prav bi bilo, da bi bil prav Maribor tisto mesto, ki orje ledino na področju boja proti strankokraciji.

 • Pekarna Magdalenske mreže

  Uvedba instituta participatornega proračuna bo v Maribor prinesla večjo stopnjo socialne enakosti, več solidarnosti, bolj povezano skupnost in večjo stopnjo aktivne participacije občank in občanov.  Konkretna spodbuda mladim za nadaljnje soustvarjanje demokratične, enakopravne družbe.

 • Gregor Kašman, Gibanje 29. Oktober

  Odločanje o mestu in njegovem razvoju moramo zaupati največjim strokovnjakom za to - občankam in občanom samim. Participatorni proračun daje dejansko moč množicam nezadovoljnih, da preidejo od "jamranja" nad nesposobnimi, arogantnimi in koruptivnimi oblastniki v ofenzivo ter skupnimi močmi spremenijo mesto na bolje. Participatorni proračun podpiram, ker je to prvi korak k uresničevanju ustavnega člena, ki pravi, da ima pri nas oblast ljudstvo.

 • Gregor Stamejčič

  IMZ

  Pri veliki koncentraciji družbene moči v rokah maloštevilnih hitro pridemo do situacije, ko lahko ljudje, ki imajo to moč, z njo delujejo v korist manjšine na račun večine. Pri tem početju ne gre za nekaj pokvarjenih posameznikov, tovrstni problem je univerzalen, sistemski. In participatorni proračun je način, kako se ta družbena moč nekoliko prerazporedi.
  Participatorni proračun podpiram, ker vodi v večjo enakopravnost med ljudmi.

 • Andrej Arh

  Potrebno je ponovno usmeriti Maribor na pravo pot. To je sedaj v prvi vrsti odgovornost občanov, šele nato politikov.

  S ponosom in veseljem bom prispeval svoj glas za participatorni proračun.

Sporoči svoje mnenje

Video vsebine